Our Blog

Marka Patent Başvurusu

MARKA&PATENT

MARKA TESCİL

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Oluşturma

Ürünlerinizde ve hizmetlerinizde kullanacağınız marka firmanızı, çizginizi, kalitenizi temsil etmektedir. Bu nedenle seçtiğiniz markanın temsil anlamında – akılda kalıcı, telaffuz kolaylığı, imajınızı ifade bakımından – önemli olmasının yanı sıra kullanıldığı alan itibariyle de önceden tescil edilmemiş olması gereklidir.

Ücretsiz Marka Ön Araştırma Hizmetleri

Tescili istenen ibarenin Tescilli ve Tesciline karar verilmiş markalar arasında aynısının veya benzerinin bulunup bulunmadığının araştırılması işlemi olup TPE veri tabanında belli bir sayıya kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Marka Tescil Süreci

Tescili için başvuruda bulunduğumuz marka, 5-6 ay süre ile Türk Patent Enstitüsü Bilgi İşlem bölümünde incelenir. Bu süre içinde herhangi bir red cevabı alınmazsa Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Markanın Resmi Marka Bülteni’ndeki ilan süresi 3 aydır. Bu sürenin sonunda yazı gönderilerek eksik evrakların tamamlanması istenir. Toplam belge alım süresi en az 1 yıldır. İtiraz veya red ile bu süreler daha da uzayabilmektedir.

Marka İzleme

Marka İzleme Servisimiz tarafından, Müşterilerimizin Tescil edilmiş veya Tescil edilmek üzere daha önceden başvurusu yapılmış Markalarının, her ay yeni çıkan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapılarak, benzerlerinin yayına çıkıp çıkmadığı kontrol edilmektedir.

Marka İtiraz İşlemleri

Karara İtiraz
Tescil edilmek üzere usulünce başvurusu yapılan markalarımızın Türk Patent Enstitüsü tarafından haksız ve hatalı olarak reddedilmesi durumunda, Enstitü’nün Red Kararına, yasal süresi içinde, usulüne uygun olarak, itiraz edilmektedir.

Yayına İtiraz
Marka İzleme Servisimizin tespit ettiği, müşterilerimizin tescil edilmiş veya tescil edilmek üzere daha önceden başvurusu yapılmış markalarına benzer olarak Resmi Marka bülteninde yayına çıkan markalara, yasal süresi içinde, usulüne uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü nezdinde, itiraz edilmektedir.

Tescil Sonrası İşlemler

Marka Yenileme
Koruma süresi sona eren markanın (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl) belli bir ücret karşılığı marka sahibi veya vekilin talebi üzerine sonraki 10 yıllık süre için yenilenmesi işlemidir.

Devir
Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir.

Lisans
Marka sahibi, markasındaki eşyalardan bazılarının veya tamamının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara verebilir.

Adres Değişikliği

Unvan Değişikliği

Nevi Değişikliği

Şirket Birleşmesi

Veraset ve İntikal

İptal

Tescil Belgesi Sureti

 

Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!