Our Blog

Hariçte İşleme İzin Belgesi

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ

Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte İşleme; işleme faaliyeti özelliğine göre Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzni olarak farklılık gösterir. Hangi sektörlere izin ya da belge düzenleneceği konusunda bizden bilgi alabilirsiniz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi ile işleme faaliyeti yurt dışında yapılırsa ihraç ettiğiniz malzeme işlendikten sonra işlenmiş ürünü ithal ederken KDV ve gümrük vergisinden muaf tutulursunuz.

Eğer KDV ve gümrük vergisinden muaf olmak isteyen ve ihracat yapan bir firma iseniz bu belgeyi alarak daha uygun bir maliyetle üretiminizi yurt dışında yapabilirsiniz.

- Yeni belge alımı

- Revize İşlemleri

- Belge kapatma işlemleri

Firmamız tarafından tüm listeler ve proje formları hazırlanarak evraklarınız belgeye dönüştürülür.

Tags: , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!