Our Blog

Categories Archives


You are currently viewing all posts published under Devlet Destekleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ   İmalat / İhracat yapan firmaların hammadde maliyetlerini azaltmaları Dahilde İşleme İzin Belgesi vasıtasıyla mümkün olmaktadır. Hammadde ister yurtiçinden, ister yurtdışından ...

Read more

Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Yeni yatırım yapan veya mevcut tesisine ilave makine-teçhizat almak isteyen firmalar, yatırım teşviklerden yararlanabilirler. Yeni teşvik yasası ile sanayici firmalar ; Yatırım ...

Read more

Turizm Yatırım ve Teşvik Belgesi

    TURİZM YATIRIM VE TEŞVİK BELGESİ   Turizm belgeleri , yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm ...

    Read more

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!